Säätiön tarkoitus
Pirkkalan vanhustentalosäätiö sr on merkitty säätiörekisteriin 2.1.1970.

Säätiön tarkoituksena on hankkia asuntoja mahdollisimman halpaa vuokraa vastaan sellaisille vähävaraisille Pirkkalan kuntalaisille, jotka eivät omilla varoillaan tai tuloillaan kykene vuokraamaan itselleen käyvällä vuokralla muualta asuntoa ja jotka ovat iältään yleensä 65 vuotta täyttäneitä ja asuneet Pirkkalassa kaikkiaan vähintään 10 vuotta. Vapaana olevaan asuntoon vuokralaisia otettaessa on pisimpään kunnassa asuneilla etuoikeus asunnon saamiseen. Avio-/avopuolisot tulevat kysymykseen vuokralaisina, kun molemmat tai toinen puolioista täyttää asumisaikaa koskevat ehdot.

Tämän tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö omistaa ja vuokraoikeuden nojalla hallitsee tontteja tai rakennuspaikkoja Pirkkalan kunnassa, rakennuttaa valtion asuntolainoituksen turvin tai muuten sanotuille tonteille tai rakennuspaikoille asuntotaloja sekä omistaa ja hallitsee niitä vuokraten asunnot edellisessä kappaleessa tarkoitetuille henkilöille.

Säätiö omistaa kokonaan Pirkkalan Kyöstillä osoitteessa Väinönkuja 2 sijaitsevan vuokrakerrostalo Pirkkalan Kyöstinkodon, joka on valmistunut ja käyttöönotettu 28.12.2016.


Säätiön hallinto

Pirkkalan vanhustentalosäätiö sr:n sääntöjen mukaan säätiön omaisuutta ja asioita sekä sitä edustaa viisijäseninen hallitus, johon Pirkkalan valtuusto valitsee kaksi ja Pirkkalan seurakunnan kirkkovaltuusto kaksi varsinaista jäsentä neljäksi vuodeksi kerrallaan, Pirkkalan eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta yhden varsinaisen jäsenen kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Säätiön hallitukseen kuuluvat tällä hetkellä (vuonna 2023) Antero Saksala (pj.), Jorma Schukoff (varapj.), Risto Koivisto, Mervi Mustakoski ja Pentti Knuuti. Hallituksen sihteerinä toimii säätiön asiamies Johanna Järvensivu.

Säätiön toimintaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä asiamieheen tämän lomakkeen kautta.

Viestisi on lähetetty
Virhe, viestiä ei lähetetä.

Jättämällä yhteytietosi hyväksyt henkilötietojesi keräämisen ja säilyttämisen yhteydenottoa varten. Tietojasi käytetään vain yhteydenottopyyntösi käsittelyyn ja niitä säilytetään ainoastaan asian hoitamisen vaatiman ajan. Tietoja ei luovuteta muuhun tarkoitukseen. Tietosuojaseloste löytyy tältä sivulta.

Tietosuoja

Käsittelemme Pirkkalan vanhustentalosäätiössä henkilö- ja asiakastietoja vain siinä laajuudessa, kuin se on vuokratoiminnassa ja muussa säätiön toiminnassa välttämätöntä.

Tietojen käsittelytavat perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat alla olevasta asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin (asiakasrekisteri) rekisteriselosteesta.